top of page
Londonas Karaliskās koledžas profesora, bijušā Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāta, Karalienes padomnieka sera Frensisa Džeikoba vieslekcija „Eiropas Savienības Tiesas darbība ar sevišķu uzsvaru uz prejudiciālajiem jautājumiem un mijiedarbību ar nacionālajām tiesām” notiks šā gada 1.jūlijā plkst. 10:00 Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē, Rīgā, Merķeļa ielā 13.

Biedrība „Latvijas tiesību institūts” ar Augstākās tiesas, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas, Rīgas Latviešu biedrības, “Jurista Vārda” un Konkurences padomes atbalstu savas ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmas ietvaros rīko Londonas Karaliskās koledžas profesora, bijušā Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāta, Karalienes padomnieka sera Frensisa Džeikoba (Sir Francis Jacobs QC) vieslekciju „Eiropas Savienības Tiesas darbība ar sevišķu uzsvaru uz prejudiciālajiem jautājumiem un mijiedarbību ar nacionālajām tiesām” (Functioning of the European Court of Justice with a special focus on preliminary references and interaction with the national courts).

Lekcija notiks piektdien, 2016.gada 1.jūlijā, plkst.10.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē, Rīgā, Merķeļa ielā 13. Vieslekcija norisināsies angļu valodā bez tulkojuma. Interesentiem dalībai vieslekcijā lūgums pieteikties, sūtot e-pastu uz edijs.poga@lti.lv

Kā norāda Latvijas tiesību institūta direktors, zvērināts advokāts Edijs Poga, Karalienes padomnieks profesors sers Frensis Džeikobs QC pašlaik ir Eiropas tiesību profesors Londonas Karaliskajā koledžā, kā arī Eiropas koledžas Brigē profesors. No 2011.gada līdz 2013.gadam viņš ieņēma Eiropas tiesību institūta prezidenta amatu, veiksmīgi vadot institūtu tā darbības uzsākšanas fāzē. No 1988.gada līdz 2006.gadam profesors Džeikobs bija Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāts un šajā laikā viņam bijusi svarīga loma daudzu Eiropas Savienības tiesību jautājumu attīstībā. Tādējādi viņš kļuvis par vienu no visietekmīgākajiem ģenerāladvokātiem Eiropas Savienības Tiesas vēsturē. Viņa vērā ņemamais pienesums dažādu materiālo un procesuālo Eiropas Savienības tiesību aspektu attīstībā (no pamattiesībām un konkurences tiesībām līdz intelektuālā īpašuma tiesībām un Eiropas pilsonības jautājumiem) ir apkopots atsevišķā 2008.gadā izdotā grāmatā „Making Community Law. The Legacy of Advocate General Jacobs at the European Court of Justice” (red. P. Moser, K. Sawyer).

Profesora Džeikoba kā ģenerāladvokāta darbība ir ievērojama ar viņa pastāvīgiem Eiropas Savienības tiesību reformas un uzlabošanas centieniem, kas izpaudās viņa kā ģenerāladvokāta ārkārtīgi labi argumentētajos, loģiskajos un izaicinošajos viedokļos dažādās Eiropas Savienības Tiesas lietās, liekot Tiesai risināt un novērst daudzus tās judikatūras trūkumus un pretrunas. Kā augsti atzīts eksperts Eiropas Savienības tiesībās un Eiropas cilvēktiesībās profesors Džeikobs ir daudzu grāmatu un rakstu autors šajās jomās. Viņa akadēmisko darbu raksturo skaidrs izteiksmes stils, kas balstīts padziļinātā attiecīgā jautājuma izpētē un plašās zināšanās. Profesors Džeikobs ar savu izcilo darbu ir iedvesmojis daudzus jaunos juristus pievērsties Eiropas Savienības tiesību izpētei un attīstībai.

bottom of page