top of page

Projekti

„Informatīvā vietne - Latvijas Senāts" (www.latvijassenats.lv)


Latvijas tiesību institūts pašlaik īsteno projektu ar mērķi radīt Informatīvu vietni par Latvijas Senātu, kas līdz Latvijas Republikas okupācijai 1940.gadā bija Latvijas Republikas augstākā tiesu instance, kā arī tā taisītajiem nolēmumiem. Projekts tiek īstenots ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas atbalstu. 

Projekta ietvaros par Latvijas Senātu pašlaik izveidots attiecīgs šķirklis globālajā enciklopēdijā "Wikipedia" 

Latvijas zvērinātas advokatūras amata simbolu tradīciju atjaunošana

 

01.01.2014. stājās spēkā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteikumi „Par zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu amata simboliem un to izgatavošanas, piešķiršanas un lietošanas kārtību”, ar kuriem tiek atjaunotas Latvijas zvērinātas advokatūras pirmsokupācijas tradīcijas amata simbolu sakarā. No noteikumu spēkā stāšanās dienas visiem Latvijas zvērinātiem advokātiem un viņu palīgiem tiesās obligāti jānēsā talāri. Noteikumi tapuši ar Latvijas tiesību institūta atbalstu.

Memorands par Latvijas augstākās tiesu instances nosaukumu – atskats vēsturē un izrietošie secinājumi

 

2013.gada 16.aprīļa Latvijas tiesību institūta Memorands par Latvijas augstākās tiesu instances nosaukumu – atskats vēsturē un izrietošie secinājumi tika iesniegts Latvijas Republikas Saeimas Juridiskajai komisijai un tās Tiesu politikas apakškomisijai ar lūgumu to ņemt vērā, apspriežot jautājumu par Latvijas Republikas Augstākās tiesas struktūras reformu, Augstākās tiesas Senāta un tā Administratīvo lietu, Civillietu un Krimināllietu departamentu vietā izveidojot analogus trīs Augstākās tiesas departamentus, tādējādi izslēdzot no Latvijas augstākās tiesu instances nosaukuma vārdu „Senāts” (likumprojekts „Grozījumi likumā „Par tiesu varu”” (Nr.223/Lp11)).

 

Biedrība lūdz neizslēgt vārdu ''Senāts'' no augstākās tiesu instances nosaukuma (Focus.lv)

Edijs Poga: Senāta jautājumā jāatjauno līdzsvars likumdevēja un tiesu varas attiecībās (08.04.2014. Jurista vārds) 

Augstākā tiesa atgūst vēsturisko Senāta nosaukumu (28.11.2018. Augstākā tiesa)

Latvijas zvērinātas advokatūras amatu savienojamības tradīciju atjaunošana

 

01.03.2011. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pieņēma metodiskos norādījumus (apkārtrakstu) „Par zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu blakus atsevišķu nodarbošanos, kuras Latvijas Republikas Advokatūras likums tieši neaizliedz, savienojamību ar advokāta amatu, profesionāliem pienākumiem un stāvokli sabiedrībā”. Ar šo apkārtrakstu tiek atjaunotas Latvijas zvērinātas advokatūras pirmsokupācijas tradīcijas amatu savienojamības sakarā, izņemot atsevišķus to aspektus, kas pielāgoti mūsdienu apstākļiem. Apkārtraksts tapis ar Latvijas tiesību institūta atbalstu.

 

Aicinājums atjaunot pirmo divu Latvijas Republikas Satversmes pantu sienas plāksnes Saeimas sēžu zālē

 

 

2013.gada 6.novembrī Latvijas tiesību institūts vērsās pie Saeimas Prezidija ar iesniegumu, aicinot atjaunot pirmo divu Latvijas Satversmes pantu sienas plāksnes Saeimas sēžu zālē. Minētās plāksnes Latvijas pirmsokupācijas perioda parlamentārajā posmā no pašas pirmās Saeimas sēdes 1922.gada 7.novembrī, kad spēkā stājās arī pati Latvijas Satversme, līdz pat Saeimas darbības pārtraukšanai 1934.gadā līdzās tēlnieka Riharda Maura veidotajam valsts ģerbonim (kas mūsdienās pēc fotoattēliem atkal atjaunots) atradās aiz Saeimas Prezidija sēdekļa un pastāvīgi simboliski atgādināja Saeimas deputātiem, viesiem, žurnālistiem un visiem pārējiem Saeimas sēžu zāles apmeklētājiem par to, ka Latvija ir neatkarīga, demokrātiska republika (Satversmes 1.pants), kuras suverēnā vara pieder Latvijas tautai (Satversmes 2.pants).

 

Edijs Poga: Latvijas Satversmes pamatpanti Saeimas sēžu zālē (11.11.2013. Delfi.lv)

Edijs Poga:  Satversmes pamatpantu sienas plāksnes atgriezušās Saeimas Sēžu zālē (14.03.2017. Delfi.lv)

Vēsturiskās Satversmes pamatpantu plāksnes atgriezušās Saeimā (14.03.2017. Jurista vārds)

 

Iniciatīva publicēta manabalss.lv portālā 2016.gada 28.jūnijā:

https://manabalss.lv/latvijas-satversmes-pamatpanti-saeimas-sezu-zale/show

bottom of page