top of page
Līdsas universitātes profesora Pītera Vīlena vieslekcija par konkurences tiesību pārkāpumu kriminalizāciju (23.03.2018)

- Latvijas tiesību institūta ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmas piektais gads

Latvijas tiesību institūts

23.martā biedrība „Latvijas tiesību institūts” (LTI) savas ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmas ietvaros rīkoja Līdsas universitātes konkurences un krimināltiesību profesora Pītera Vīlena (Peter Whelan) vieslekciju „Konkurences tiesību krimināltiesiskā piemērošana” (angļu val. – „The Criminal Enforcement of Competition Law”). Lekciju klātienē noklausījās ap 60 klausītāju, tostarp Konkurences padomes darbinieki, konkurences tiesību praktiķi, kā arī vairāki tiesneši. Vieslekcijas pilns videoieraksts pieejams LTI mājas lapā Internetā: www.lti.lv un sociālo tīklu kontos.

Atklājot pasākumu, LTI direktors Edijs Poga uzsvēra, ka profesors Vīlens ir autors vadošajai monogrāfijai par karteļu kriminalizāciju Eiropā, ko 2014.gadā izdeva Oksfordas universitātes apgāds (The Criminalization of European Cartel Enforcement. Theoretical, Legal, and Practical Challenges, OUP, 2014). Konkurences tiesību krimināltiesiskie aspekti ir aktuāls jautājums arī Latvijā, sevišķi ievērojot neseno Satversmes tiesas spriedumu Moller lietā un tam sekojošo diskusiju juristu starpā, tādēļ vieslekcijas uzdevums bija viest lielāku skaidrību par to, vai Latvijā konkurences tiesību kriminalizācija pēc būtības būtu iespējama un nepieciešama.

 

Vieslekcijas pirmajā daļā profesors vispārīgi un konceptuāli apsprieda kriminālo sankciju piemērošanu par konkurences tiesību pārkāpumiem, kā arī tās nepieciešamību. Balstoties savā nesenajā pētījumā un publicētajos darbos, profesors iepazīstināja klausītājus ar karteļu kriminalizācijas iniciatīvām un tendencēm pasaulē, un jo sevišķi Eiropā, kur tikai salīdzinoši nesen ir uzsākta plaša diskusija par ieslodzījuma izmantošanu karteļu apkarošanā. Tāpat profesors apsprieda galveno kriminalizācijas uzdevumu –karteļu atturēšanu un ieskicēja karteļu kriminalizācijas galvenos problēmjautājumus, tostarp paaugstinātu nepieciešamību ievērot pamattiesības, nepieciešamību salāgot karteļu krimināltiesisko piemērošanu ar sabiedrības morāles normām un nodrošināt šādas piemērošanas efektivitāti praksē. Tāpat profesors pievērsās jautājumam par karteļu aizlieguma optimālu piemērošanu, proti, kā būtu nosakāms optimāls naudas sods un citi papildus soda mēri. Profesors detalizēti izskaidroja karteļa kriminālo sankciju lomu šajā kontekstā.    

Vieslekcijas otrajā daļā profesors kritiski izvērtēja Apvienotās Karalistes ne visai veiksmīgo neseno pieredzi šajā jautājumā ar mērķi uzskatāmi demonstrēt praktiskās grūtības un izaicinājumus, ar kādiem var nākties saskarties, padarot karteļus par krimināli sodāmiem. Noslēgumā profesors atbildēja uz vairākiem klausītāju jautājumiem.

Vizīte Augstākajā tiesā un Konkurences padomē

Pēc vieslekcijas profesors Vīlens viesojās Augstākajā tiesā un Konkurences padomē. Augstākajā tiesā profesors Vīlens un LTI direktors Edijs Poga tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju I. Bičkoviču, Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju P. Dzalbi, kā arī Administratīvo lietu departamenta tiesnesēm Dz. Ameriku un R. Vīdušu, cita starpā, pārrunājot karteļu kriminalizācijas priekšrocības un trūkumus, kā arī nepieciešamību un ieviešanas iespējas Latvijā. Tam sekoja Tiesu pils un Augstākās tiesas muzeja apskate. Vizītes laikā Konkurences padomē profesors Vīlens, cita starpā, iepazīstināja ar savu jaunāko pētījumu par mātes mātessabiedrību atbildību konkurences tiesībās, ko drīzumā monogrāfijas formā plāno publicēt Oksfordas universitātēs apgāds.    

 

LTI ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programma

LTI ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmai šogad aprit jau pieci gadi. Programmas mērķis ir smelt iedvesmu Latvijas tiesību sistēmas tālākai attīstībai. Bez profesora Vīlena kopš 2014.gada LTI programmas ietvaros ar vieslekcijām uzstājušies tādi Eiropā un pasaulē plaši pazīstami tiesību akadēmiķi kā Londonas Karaliskās koledžas mācībspēki - emeritētais profesors un Karalienes goda padomnieks Ričards Višs (Richard Whish QC (Hon)), profesore Alisona Džounsa (Alison Jones), bijušais Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāts, Karalienes padomnieks, profesors sers Frensiss Džeikobs (Sir Francis Jacobs QC), kā arī Oksfordas universitātes profesors, Oksfordas universitātes konkurences tiesību un politikas centra direktors Ariēls Ezrakī (Ariel Ezrachi).

Līdz šim programmas ietvaros tika rīkota viena vieslekcija gadā, bet sākot ar šo gadu LTI cer sarīkot jau vismaz divas vieslekcijas gadā. Profesora Vīlena vieslekcija bija pirmā 2018.gada vieslekcija. Otrā šā gada vieslekcija paredzēta 8.jūnijā, kad LTI viesosies slavenās Eiropas Savienības tiesību mācību grāmatas („Bībeles”) (Craig & de Búrca, EU Law: Text, Cases, and Materials) līdzautors, Oksfordas Universitātes profesors Pols Kreigs (Paul Craig) ar vieslekciju par Eiropas Savienības tiesībām. Dalībai vieslekcijā var pieteikties elektroniski: edijs.poga@lti.lv.

LTI ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmu atbalsta Augstākā tiesa, Konkurences padome, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Rīgas Latviešu biedrība, žurnāls “Jurista Vārds” un Eiropas Savienības tiesību asociācija.

bottom of page