top of page

Jaunumi

1-n.png
Emmert bil.png
Franku Emmertu booklet 1.jpg
t1.jpg
Profesora Ričarda Viša (Richard Whish) un Latvijas tiesību institūta direktora Edija Pogas tikšanās ar Latvijas Republikas Augstākas tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču © 2014 Latvijas Republikas Augstākā tiesa
Profesora Ričarda Viša (Richard Whish) un Latvijas tiesību institūta direktora Edija Pogas tikšanās ar Latvijas Republikas Augstākas tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču © 2014 Latvijas Republikas Augstākā tiesa
Profesora Ričarda Viša (Richard Whish) un Latvijas tiesību institūta direktora Edija Pogas tikšanās ar Latvijas Republikas Augstākas tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču © 2014 Latvijas Republikas Augstākā tiesa
© 2014 Boriss Koļesņikovs (Jurista vārds)
© 2014 Boriss Koļesņikovs (Jurista vārds)
© 2014 Boriss Koļesņikovs (Jurista vārds)
© 2014 Boriss Koļesņikovs (Jurista vārds)
2024.gada 14.jūnijā Amsterdamas universitātes pasniedzēja Mihnea Constantinescu vieslekcija par  mašīnmācīšanos un mākslīgo intelektu, kā arī to radītajiem ekonomiskajiem un juridiskajiem izaicinājumiem “Codes, Cases and Contracts: Navigating the AI Frontier”

Latvijas tiesību institūts savas ārvalstu akadēmiķu vieslekcijas programmas ietvaros rīko Amsterdamas Universitātes pasniedzēja Mihnea Constantinescu, PhD (Finance) vieslekciju par mašīnmācīšanos un mākslīgo intelektu, kā arī to radītajiem ekonomiskajiem un juridiskajiem izaicinājumiem “Codes, Cases and Contracts: Navigating the AI Frontier”, 2024.gada 14.jūnijā (piektdien) plkst. 10:00 Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē. Interesentus dalībai vieslekcijā lūgums pieteikties, sūtot e-pastu uz edijs.poga@lti.lv

Augstākās tiesas Biļetenā publicēta Latvijas tiesību institūta organizētā intervija ar Prof. Franku Emmertu (05.12.2023)

05.12.2023. Augstākās tiesas Biļetenā publicēta zv.adv. Edija Pogas (Latvijas tiesību institūts) intervija ar Indiānas Universitātes (ASV) (McKinney tiesību skolas) tiesību profesoru Franku Emmertu pēc viņa vieslekcijas Rīgā.

 

Skat. Senāta mājas lapā - Augstākās tiesas Biļetens Nr.27/2023 (99.lpp.)

2023.gada 21.aprīlī Indiānas Universitātes (ASV) Prof. Franka Emmerta vieslekciju “Blokķēdes regulējums un viedie līgumi”

Latvijas tiesību institūts savas ārvalstu akadēmiķu vieslekcijas programmas ietvaros rīko Indiānas Universitātes (ASV) (McKinney tiesību skolas) profesora, bijušā Konkordijas Starptautiskās universitātes Igaunijā juridiskās fakultātes dekāna Prof. Franka Emmerta vieslekciju “Blokķēdes regulējums un viedie līgumi”2023.gada 21.aprīlī (piektdien) plkst. 10:00 Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē. Interesentus dalībai vieslekcijā lūgums pieteikties, sūtot e-pastu uz edijs.poga@lti.lv

2019.gada 17.maijā Londonas Karaliskās koledžas Prof. Takis Tridimas vieslekcija par ES tiesībām

Latvijas tiesību institūts savas ārvalstu akadēmiķu vieslekcijas programmas ietvaros rīko Londonas Karaliskās koledžas profesora Takis Tridimas vieslekciju "The EU Charter of Fundamental Rights and the National Courts: Divided Loyalties?", 2019.gada 17.maijā (piektdien) plkst. 10:00 Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē. Interesentus dalībai vieslekcijā lūgums pieteikties, sūtot e-pastu uz edijs.poga@lti.lv

2018.gada 8.jūnijā Oksfordas universitātes Prof. Paul Craig QC FBA vieslekcija par ES un ES tiesībām

Latvijas tiesību institūts savas ārvalstu akadēmiķu vieslekcijas programmas ietvaros rīko Oksfordas Universitātes profesora Paul Craig QC FBA vieslekciju "The EU and EU law: Institutional and Substantive Challenges", 2018.gada 8.jūnijā (piektdien) plkst. 10:00 Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē. Interesentus dalībai vieslekcijā lūgums pieteikties, sūtot e-pastu uz edijs.poga@lti.lv

2018.gada 23.martā Līdsas universitātes Prof. Peter Whelan vieslekcija par konkurences tiesību kriminalizāciju

Latvijas tiesību institūts savas ārvalstu akadēmiķu vieslekcijas programmas ietvaros rīko Līdsas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesību pētniecības centra direktora vietnieka, Līdsas universitātes tiesību profesora Peter Whelan vieslekciju par konkurences tiesību pārkāpumu kriminalizāciju, 2018.gada 23.martā (piektdien) plkst. 10:00 Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē. Interesentus dalībai vieslekcijā lūgums pieteikties, sūtot e-pastu uz edijs.poga@lti.lv

2017.gada 20.oktobrī Oksfordas universitātes Prof. Ariēla Ezrakī (Ariel Ezrachi) vieslekcija

 

Latvijas tiesību institūts ar ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas, Rīgas Latviešu biedrības, Jurista vārda, Eiropas Savienības Tiesību Asociācijas un Konkurences padomes atbalstu savas ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmas ietvaros šā gada 20.oktobrī (piektdien) plkst. 10:00 Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē, Rīgā, Merķeļa ielā 13, rīko Oksfordas universitātes profesora, Oksfordas universitātes konkurences tiesību un politikas centra direktora Ariēla Ezrakī (Ariel Ezrachi) konkurences tiesību vieslekciju „Competition Law, Online Markets and Offline Welfare Effects”. Interesentus dalībai vieslekcijā lūgums pieteikties, sūtot e-pastu uz edijs.poga@lti.lv

Jurista vārdā publicēta Latvijas tiesību institūta organizētā intervija ar Prof. Frensisu Džeikobu QC (18.04.2017)

 

18.04.2017. Jurista vārdā publicēta Vijas Kalniņas (Jurista vārds) un zv.adv. Edija Pogas (Latvijas tiesību institūts) intervija ar Londonas Karaliskās koledžas profesoru, bijušo Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokātu, Karalienes padomnieku seru Frensisu Džeikobu pēc viņa vieslekcijas Rīgā.

 

Skat. Jurista vārds mājas lapu - Vija Kalniņa un Edijs Poga "Smalkā robeža starp tiesu aktīvismu un pārcentību"

2016.gada 1.jūlijā sera Frensisa Džeikoba QC vieslekcija

 

Latvijas tiesību institūts ar Augstākās tiesas, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas, Rīgas Latviešu biedrības, Jurista vārda un Konkurences padomes atbalstu savas ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmas ietvaros rīko Londonas Karaliskās koledžas profesora, bijušā Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāta, Karalienes padomnieka sera Frensisa Džeikoba vieslekciju „Eiropas Savienības Tiesas darbība ar sevišķu uzsvaru uz prejudiciālajiem jautājumiem un mijiedarbību ar nacionālajām tiesām” piektdien, 2016.gada 1.jūlijā plkst. 10:00 Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē, Rīgā, Merķeļa ielā 13. Interesentus dalībai vieslekcijā lūgums pieteikties, sūtot e-pastu uz edijs.poga@lti.lv

2015.gada 8.maijā Profesores Alisonas Džounsas vieslekcija

 

Latvijas tiesību institūts ar Konkurences padomes, Augstākās tiesas, Rīgas Latviešu biedrības un Jurista vārda atbalstu savas ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmas ietvaros rīko Londonas Karaliskās koledžas profesores Alisonas Džounsas (Alison Jones) Eiropas Savienības konkurences tiesību vieslekciju „Mērķa ierobežojumu identificēšana  Eiropas Savienības konkurences tiesībās” ('Identifying restrictions “by object” in European Union Competition Law’) piektdien, 2015.gada 8.maijā plkst. 10:00 Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē, Rīgā, Merķeļa ielā 13. Vieslekcija norisināsies angļu valodā bez tulkojuma. Paredzamais vieslekcijas garums - 2h. Vieslekcija noslēgsies ar 30min garu jautājumu un atbilžu sesiju. Dalība vieslekcijā bez maksas ar Latvijas tiesību institūta ielūgumiem. Interesentus dalībai vieslekcijā lūgums pieteikties, sūtot e-pastu uz edijs.poga@lti.lv

Jurista vārdā publicēta Latvijas tiesību institūta organizētā intervija ar Prof. Ričardu Višu (02.12.2014)

 

02.12.2014. Jurista vārdā publicēta Ilzes Dubavas (Jurista vārds) un zv.adv. Edija Pogas (Latvijas tiesību institūts) intervija ar Londonas Karaliskās koledžas emeritēto profesoru Ričardu Višu (Richard Whish) QC (Hon) pēc viņa vieslekcijas Rīgā, Mazajā Ģildē 2014.gada 30.maijā.

 

Skat. Jurista vārds mājas lapu - Ilze Dubava un Edijs Poga "Konkurences tiesību un politikas speciālistam jābūt labai intuīcijai - Ričards Višs intervijā JURISTA VĀRDAM"
 

Latvijas tiesību institūta direktors Edijs Poga un Prof. Ričards Višs tiekas ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāju (30.05.2014)

 

30.05.2014. Latvijas tiesību institūta direktors Edijs Poga un Prof. Ričards Višs tikās ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču un pārrunāja Augstākās tiesas reformu un tās īstenošanu gaitu, kā arī iespējas Latvijas tiesām dziļāk specializēties komerctiesību un konkurences tiesību jautājumos.

 

Profesors norādīja uz nepieciešamību izglītot un specializēt vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešus, lai nodrošinātu komerctiesību un konkurences tiesību strīdu kvalitatīvu izskatīšanu un aicināja nodrošināt maksimālas iespējas Latvijas tiesnešiem apgūt citu valstu pieredzi un piedalīties starptautiskās mācībās, konferencēs un semināros. Profesors Višs ar atsaucību pieņēma arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja aicinājumu nākamās vizītes laikā Latvijā tikties un uzstāties ar konkurences tiesību priekšlasījumu tieši Augstākās tiesas tiesnešiem.

 

Pēc tikšanās sekoja arī Augstākās tiesas muzeja apmeklējums, kura laikā  profesors tika iepazīstināts ar Latvijas tiesu vēsturi.

 

Skat. arī Augstākās tiesas mājas lapu - "Augstākās tiesas priekšsēdētājs tiekas ar profesoru Ričardu Višu"

Latvijas tiesību institūta direktors Edijs Poga un Prof. Ričards Višs tiekas ar Latvijas Republikas Konkurences padomes locekļiem un vadību (30.05.2014)

 

30.05.2014. Latvijas tiesību institūta direktors Edijs Poga un Prof. Ričards Višs viesojās Konkurences padomē, kur tikās ar tās locekļiem un vadību, pārrunājot dažādus aktuālos konkurences tiesību efektīvas piemērošanas jautājumus, kā, piemēram, jautājumu par kriminālatbildības noteikšanu par konkurences tiesību pārkāpumiem un nepieciešamību nodrošināt konkurences aizsardzības iestāžu neatkarību.

 

Profesors Višs laipni pieņēma Konkurences padomes priekšsēdētājas ielūgumu piedalīties Eiropas Konkurences dienas konferencē Rīgā, ko Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros Konkurences padome plāno sarīkot nākamā gada maijā.

 

Skat. arī Konkurences padomes mājas lapu - "KP uzņem Londonas Karaliskās koledžas emeritēto profesoru Ričardu Višu QC (Hon)"

Latvijas tiesību institūts atklāj ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmu (30.05.2014)

 

30.05.2014. Latvijas tiesību institūts atklāj ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmu ar Londonas Karaliskās koledžas emeritētā profesora Ričarda Viša (Richard Whish) QC (Hon) vieslekciju Rīgā, Mazajā Ģildē

Atklājot vieslekciju, institūta direktors Edijs Poga norādīja: „Institūta ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmu esam iecerējuši, jo mēs esam maza tiesību sistēma ar ļoti ierobežotiem resursiem, tādēļ mums pēc iespējas jācenšas lūkoties lielo Eiropas tiesību sistēmu virzienā, kad mēs domājam par mūsu tiesību tālāku attīstību. Eiropas tiesību sistēmu vadošo akadēmiķu vieslekciju cikls Rīgā mums lieti noderēs šajā sakarā. Konkurences tiesības ir viena no Latvijas tiesību institūta sevišķām fokusa jomām, tādēļ arī savu vieslekciju programmu atklājam tieši ar Londonas Karaliskās koledžas emeritētā Profesora Ričarda Viša vieslekciju.”

Vieslekcijas pilns video ieraksts, Prof. Viša prezentācijas slaidi un komentāri pieejami sadaļā Vieslekcijas.

Pēc vieslekcijas Prof. Višs un Latvijas tiesību institūta direktors Edijs Poga viesojās Konkurences padomē un tikās ar tās vadību, kā arī apmeklēja Augstāko tiesu, kur tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviča kungu un apmeklēja Augstākās tiesas muzeju.

Tiek prezentēts Ārvalstu investoru padomes Latvijā pozīcijas ziņojumu Nr.2. par investīciju drošību un aizsardzību, kas daļēji tapis ar Latvijas tiesību institūta atbalstu (30.05.2014)

 

30.05.2014. Ārvalstu investoru padome Latvijā prezentēja Ministru Kabinetā savu Pozīcijas ziņojumu Nr.2. par investīciju drošību un aizsardzību, kurā iekļautās iniciatīvas par sabiedrību korporatīvās pārvaldības regulējuma pilnveidi un akcionāru tiesību aizsardzības mehānismu uzlabošanu, kā arī tiesu sistēmas jautājumiem sagatavotas ar Latvijas tiesību institūta atbalstu.

Minētās iniciatīvas ir:

a) komerclikuma noteikumiem par kapitālsabiedrībām piešķirams imperatīvu normu spēks;

b) komerclikumā iekļaujami noteikumi, kas noteiktu kapitālsabiedrību dalībnieku līgumu spēku, sekas un izpildāmību u.c. aspektus;

c) uzņēmuma reģistra likumā iekļaujamas Uzņēmuma reģistra valsts notāra tiesības pārbaudīt reģistrācijai komercreģistrā pieteikto ziņu pareizību pēc būtības.

d) specializētas komerclietu nodaļas apgabaltiesās un Augstākajā tiesā un komercprocesa noteikumi;

e) advokātu process civilprocesā pirmās un otrās instances tiesās kopsakarā ar nosacījumu uzņemšanai advokatūrā grozījumiem.
 

Latvijas tiesību institūts aicina Saeimu Senāta jautājumā atjaunot līdzsvaru likumdevēja un tiesu varas attiecībās (08.04.2014.)

 

Žurnālā „Jurista Vārds” 08.04.2014. publicētā rakstā Latvijas tiesību institūts aicina Saeimu atjaunot līdzsvaru likumdevēja attiecībās ar tiesu varu Latvijas augstākās tiesu instances nosaukuma jautājumā, visdrīzākajā laikā izdarot attiecīgus grozījumus likumā "Par tiesu varu", kas noteiktu "Senāta" nosaukuma atjaunošanu Latvijas augstākajai tiesu instancei.

Ar Latvijas tiesību institūta atbalstu atjaunotas Latvijas zvērinātas advokatūras amata simbolu tradīcijas (01.01.2014.)

 

01.01.2014. stājās spēkā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteikumi „Par zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu amata simboliem un to izgatavošanas, piešķiršanas un lietošanas kārtību”, ar kuriem tiek atjaunotas Latvijas zvērinātas advokatūras pirmsokupācijas tradīcijas amata simbolu sakarā. No noteikumu spēkā stāšanās dienas visiem Latvijas zvērinātiem advokātiem un viņu palīgiem tiesās obligāti jānēsā talāri. Noteikumi tapuši ar Latvijas tiesību institūta atbalstu.

Latvijas tiesību institūta direktors piedalās Eiropas Komisijas rīkotajā konferencē „A Single Market for Lawyers: valuing achievements, tackling remaining Challenges” Briselē (28.10.2013)

 

28.10.2013. Latvijas tiesību institūta direktors piedalījās Eiropas Komisijas rīkotajā konferencē „A Single Market for Lawyers: valuing achievements, tackling remaining Challenges” Briselē.

Conference “A Single Market for Lawyers: valuing achievements, tackling remaining challenges”

The Conference provided participants with the opportunity to discuss a variety of issues of particular interest to the legal profession in the context of the Single Market. Commissioner Barnier opened this high-level event, which followed the publication of a study on the operation of the EU legal framework applicable to lawyers. The study has been carried out for the European Commission by the University of Maastricht and Panteia.

The Conference addressed the following issues in panel discussions:
• The EU framework on the free movement of lawyers: Initial assumptions – Achievements – Future challenges
• Professional conduct rules, double deontology and cooperation between Bars: cross-border issues
• New developments in the organization of the legal profession and law firms: cross-border issues
• Challenges and solutions in cross-border insurance
• New technologies and the legal profession

Plašāka informācija par konferenci pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā:
http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2013/1028-a-single-market-for-lawyers/index_en.htm

Konferences video ieraksts pieejams Eiropas Komisijas mājas lapā:
https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=a8f12d9486cbcc2fe0cfc5352011ad35

Latvijas tiesību institūta direktors piedalījās Eiropas Konkurences dienas konferencē Viļņā, Lietuvā (03.10.2013)

 

03.10.2013 Viļņā Lietuvas prezidentūras ietvaros norisinājās tradicionālā Eiropas Konkurences dienas konference, ko reizi sešos mēnešos rīko katra Eiropas Savienības (ES) prezidējošā dalībvalsts. Latvijas kārta šo konferenci rīkot Rīgā būs 2015.gadā.

Eiropas Konkurences dienas galvenais uzdevums ir izplatīt un popularizēt brīvas un taisnīgas konkurences kultūru un tā kalpo par platformu pieredzes un viedokļu apmaiņai par konkurences tiesību piemērošanu un konkurences politikas tālāku attīstību starp konkurences tiesību piemērotājiem – Eiropas Savienības un tās dalībvalstu konkurences aizsardzības iestādēm un to pārstāvjiem, valdību pārstāvjiem, nacionālajām un Eiropas Savienības tiesām, tiesību praktiķiem, tirgus dalībniekiem, kā arī akadēmiķiem.

Viļņas konferencē, kas notika 3.oktobrī un ko rīkoja Lietuvas Konkurences padome, virkne prominenti konkurences tiesību eksperti un ekonomisti no dažādām ES malām, tajā skaitā dalībvalstu konkurences aizsardzības iestāžu un Eiropas Komisijas (EK) pārstāvji paneļdiskusiju formātā apsprieda trīs konkurences tiesību politikas pamatjautājumus, kuriem šī pusgada konference tika veltīta– (1) konkurences aizsardzības iestāžu neatkarība, (2) konkurences tiesību privāta īstenošana (angļu val. – „private enforcement”) un (3) konkurences aizsardzības iestāžu loma pārmērīgi augstu cenu sakarā.

Konferenci ar uzrunām atklāja Lietuvas Republikas prezidente Daļa Grībauskaite (Dalia Grybauskaitė), kā arī EK viceprezidents un pašreizējais ES konkurences komisārs Hoakins Almunija (Joaquín Almunia). Konferenci vadīja Lietuvas Konkurences padomes priekšsēdētājs Šarūns Keserausks (Šarūnas Keserauskas).

Atsevišķi konferences materiāli angļu valodā pieejami:

 

http://kt.gov.lt/en/index.php?show=conf_pr20131003

http://www.eu2013.lt/en/events/political-meetings/conferencesandseminars/european-competition-day

bottom of page