top of page

Latvijas tiesību institūta juridiskās literatūras un materiālu krājumi

 

Viens no Latvijas tiesību institūta uzdevumiem ir veidot Latvijas juridiskās literatūras un materiālu krājumus un bibliotēku

bottom of page