top of page

Atrunas un lietošanas noteikumi

 

Autortiesību atruna
 

Izņemot gadījumus, kad šajā Interneta mājas lapā tieši noteikts pretējais, autortiesības uz šīs Interneta mājas lapas saturu pieder biedrībai „Latvijas tiesību institūts”, kas reģistrēta Latvijas Republikas biedrību un nodibinājumu reģistrā ar numuru: 40008182538, juridiskā adrese: Vairoga iela 27-14, Rīga, LV-1039, Latvija. Aizliegts pārveidot, mainīt vai papildināt materiālu, kas ievietots šajā Interneta mājas lapā, nedrīkst to pārdot vai nelikumīgi piesavināties. Minēto materiālu atļauts kopēt un lejupielādēt, bet tā pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta. Visi logo un preču zīmes, kas redzamas šajā Interneta mājas lapā, ir to īpašnieku īpašums.

Privātuma atruna
 

Šī privātuma atruna nosaka biedrības „Latvijas tiesību institūts”, kas reģistrēta Latvijas Republikas biedrību un nodibinājumu reģistrā ar numuru: 40008182538, juridiskā adrese: Vairoga iela 27-14, Rīga, LV-1039, Latvija privātuma praksi šīs Interneta mājas lapas sakarā. Latvijas tiesību institūts nav atbildīgs par citu Interneta mājas lapu saturu vai privātuma praksi. Ārējas izejas saites ar citām Interneta mājas lapām ir kā tādas skaidri identificētas.

 

Latvijas tiesību institūts ievēro šīs Interneta mājas lapas apmeklētāju tiesības uz privātumu, un nevāc nekādus apmeklētāju personas datus, neskaitot to informāciju, kuru apmeklētāji brīvprātīgi nodod Latvijas tiesību institūts rīcībā (piemēram, nosūtot e-pastu). Jebkura informāciju, kuru šīs Interneta mājas lapas apmeklētāji sniegs šādā veidā, nebūs pieejama trešajām personām, un Latvijas tiesību institūts to izmantos vienīgi tiem mērķiem, kādiem minētā informāciju tika sniegta.

 

Šī Interneta mājas lapa neizmanto «cookies», kas atļauj apmeklētāja tīkla pārlūkprogrammai saglabāt informāciju par lapām, kuras ir apmeklētas. Tehniskus datus, kas saistīti ar šīs Interneta mājas lapas apmeklētājiem, statistikas nolūkos var ierakstīt Latvijas tiesību institūts Interneta pakalpojumu sniedzējs. No Latvijas tiesību institūts puses nekāda informācija netiek izmantota šīs Interneta mājas lapas apmeklētāju identifikācijai. Tehniskie dati, kas šīs Internet mājas lapas apmeklējuma laikā var tikt ierakstīti: apmeklētāja web servera adrese, kāda veida tīkla pārlūkprogrammu apmeklētājs izmantoja, domēna vārds, iepriekšējā Interneta mājas lapa, no kuras apmeklētājs šo Interneta mājas lapu ir sasniedzis, ieskaitot jebkādus meklējumu terminus, kas izmantoti, kā arī dati, kas norāda uz apmeklētāju plūsmu ap šo Interneta mājas lapu.

 

Latvijas tiesību institūts neidentificēs individuālos apmeklētājus, kā arī nesaistīs kādus tehniskos datus, kas minēti iepriekš ne ar vienu no šīs Interneta mājas lapas apmeklētājiem. Latvijas tiesību institūts neatklās minētos tehniskos datus trešajām personām un ievēros šīs Interneta mājas lapas apmeklētāju privātumu.
Administrators
 

Ar šīs Interneta mājas lapas administratoru var sazināties caur e-pastu: info@lti.lv

bottom of page