top of page
2023.gada 21.aprīlī Indiānas Universitātes (ASV) Prof. Franka Emmerta vieslekciju “Blokķēdes regulējums un viedie līgumi”

2023.gada 21.aprīlī Latvijas tiesību institūts savas ārvalstu akadēmiķu vieslekcijas programmas ietvaros rīkoja Indiānas Universitātes (ASV) (McKinney tiesību skolas) profesora, bijušā Konkordijas Starptautiskās universitātes Igaunijā juridiskās fakultātes dekāna Prof. Franka Emmerta vieslekciju “Blokķēdes regulējums un viedie līgumi”Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē.

Emmert bil.png
Augstākās tiesas Biļetenā publicēta Latvijas tiesību institūta organizētā intervija ar Prof. Franku Emmertu (05.12.2023)

05.12.2023. Augstākās tiesas Biļetenā publicēta zv.adv. Edija Pogas (Latvijas tiesību institūts) intervija ar Indiānas Universitātes (ASV) (McKinney tiesību skolas) tiesību profesoru Franku Emmertu pēc viņa vieslekcijas Rīgā.

 

Skat. Senāta mājas lapā - Augstākās tiesas Biļetens Nr.27/2023 (99.lpp.)

bottom of page